Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2014

aguuu

March 29 2014

aguuu

October 25 2013

aguuu
5027 2f99
Reposted fromsilverstar silverstar viasezamkowa sezamkowa
aguuu
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viasezamkowa sezamkowa

September 20 2013

aguuu
Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie
— bardzo
Reposted fromsatanek10 satanek10 viamefir mefir

August 13 2013

aguuu
5685 c099
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasezamkowa sezamkowa

August 11 2013

aguuu
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viasezamkowa sezamkowa
aguuu
Nieważne czy inni widzą nas jako ładnych, szczupłych, czy mądrych, jeśli my sami siebie nienawidzimy, czyjeś zdanie niczego nie zmieni.
— so fucking true
Reposted frommisseterniity misseterniity viasezamkowa sezamkowa

August 07 2013

aguuu
8355 7b13
Reposted frommariMo mariMo viamefir mefir

July 22 2013

aguuu
7565 31c7
Reposted fromFalyria Falyria viamefir mefir

July 16 2013

aguuu

July 15 2013

aguuu
8510 a826 500
Reposted fromretaliate retaliate viabackinblack backinblack
aguuu

July 13 2013

aguuu

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

aguuu
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viamefir mefir

June 28 2013

aguuu

June 27 2013

5822 d8a0
Reposted fromunco unco viasezamkowa sezamkowa

June 25 2013

aguuu
http://25.media.tumblr.com/tumblr_mehaxrdD8y1ql2603o1_400.gif
Reposted fromsoSad soSad viaparachute parachute
aguuu
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl